Navigation

Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda

Det är tragikomiskt att se Göteborgs-Postens slogan ”riktig journalistik gör skillnad” i webbläsarens flik när man går in på deras sida och se artikelserien Naturlig födsel till salu.

I mina ögon driver Göteborgs-Posten korståg mot BB Gårda, och i princip alla som jobbar med hemförlossningar. I rollerna som Kejsar Barbarossa och Rikard Lejonhjärta hittar vi journalisterna Sofia Boo och Filip Persson.

Som bakgrund för artikelserien skriver GP själv:

2024 väljer barnmorskor att öppna BB Gårda i privat regi, som ett alternativ till att föda på sjukhus i Göteborg. Det naturliga födandet och en hemlik upplevelse ska stå i fokus. Senaste åren uppges hemfödslar ha ökat och barnmorskor anlitas privat för en födsel utan sjukhus och läkare – men till vilket pris? I en rad artiklar undersöker Göteborgs-Posten det ny-gamla fenomenet hemfödslar. Ett fenomen som i 150 år splittrat läkare och barnmorskor och skapat debatt som gett eko långt utanför förlossningsrummet.

Göteborgs-Posten - Naturlig Födsel Till Salu
Göteborgs-Posten - Naturlig Födsel Till Salu. Klicka på bilden för större format.

Jag är inte direkt skitimpad av det påstådda grävandet i denna journalistik. Exakt varje rubrik är ett clickbait och är anspeglad mot katastrofer:

 • Ökad risk för förstföderskor – rekommenderas inte hemförlossning
 • Västsvensk hembarnmorska utreds av Ivo efter dödsfall
 • Händelserna som ger en annan bild av Barnmorsketeamets hemförlossningar
 • Hur kan kvinnor prioritera sin egen upplevelse framför barnets säkerhet?

Och  så vidare.

Att kunna ge kvalificerad sjukvård i en enskilds hem är, i mina ögon, absolut fullt möjligt – och görs redan idag! Distriktssköterskor runt hela landet cyklar dagligen runt till patienter och lägger om sår, tar prover, plockar bort stygn eller agraffer … Jag har själv också utfört dessa uppgifter – i patienters eget hem – under ett antal år. 

Sjukvård i hemmet

Sjukvård i hemmet kontra sjukhus

Oavsett om vård bedrivs i sluten regi på sjukhus eller man ger sjukvård i hemmet finns riktlinjer att hålla sig till. Nu pratar jag inte rutiner – PM – utan lagar och regler. Några av de mer centrala lagarna är:

 • Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
 • Patientsäkerhetslag (2010:659)
 • Patientlag (2014:821)
 • Patientdatalag (2008:355)

I dagsläget är i princip alla patientnära yrkeskategorier legitimerade, med undantag för vårdbiträden. Men, de utför också väldigt sällan sjukvårdsuppgifter. De som gör det har fått det på delegering av en sköterska eller läkare, och handlar då oftast om att räcka över tabletter från en dosett eller ApoDos-påse (färdigpackad medicinpåse från apoteket). 

Med legitimationen, och en anställning inom hälso- och sjukvården, följer ett ansvar att alltid följa detta regelverk. Som vi alla vet finns klantskallar överallt – både inom och utanför sjukhus.

Västsvensk hembarnmorska utreds av Ivo efter dödsfall

Detta är en av rubrikerna i Göteborgs-Postens korståg

Under 2022 föder en kvinna med känd missbruksproblematik ett barn med hjälp av två hembarnmorskor. Två dagar efter förlossningen söker mamman akutvård för barnet som då bedöms vara uttorkad och allmänpåverkad. 

Med detta som grund skrivs en avvikelserapportering som var början till en snöbollseffekt. Avvikelserapporten ledde till en IVO-anmälan. Det ledde till en granskning där man fann att  det företag barnmorskan, som bistod vid hemförlossningen, drev inte fanns registrerat i vårdgivarregistret. 

Sammantaget är detta en legitimerad vårdgivare som inte följt ovan nämnt regelverk.

Kirurgen avstängd från sina arbetsuppgifter

Av alla vårdkriser vi har i Östergötland, där jag bor, är just nu denna neurokirurg högaktuell.

Först efter Correns granskning och rapportering om neurokirurgen stängs han av från sin tjänst. Innan det har han blivit fråntagen sitt körkort av Transportstyrelsen då han misskött sitt alkolås. Trots att övrig vårdpersonal har larmat om att kirurgen uppträdde berusat fick han fortsätta operera, och 2022 fick en av hans patienter en förlamning.

Den decembermorgon 2019 när kirurgen stoppades och var onykter bakom ratten så var han i tjänst på sjukhuset US i Linköping.

Detta är ett exempel på en annan vårdgivare som heller inte följt ovan regelverk (bland andra). 

Hur kan kvinnor prioritera sin egen upplevelse framför barnets säkerhet?

Detta frågar sig Doktor Eva Nielsen, förlossningsläkare, MD och överläkare i obstetrik och gynekologi i Göteborgs-Posten.

Vad gäller Dr. Nielsens debattartikel i övrigt är den fullkomligt genomsyrad av frälsarkomplex, och jag har aldrig läst ett längre raljerande där en födande kvinna kallas ”kuvös” utan att ordet används! 

I texten genomgående beskrivs den födande exakt som en kuvös, och det enda som är viktigt är barnet. Skulle du, Dr. Nielsen, kunna tänka dig att exakt detta är en anledning till att födande söker sig till hemförlossningar och BB Gårda? För att det enda man vill är att bli hörda.

#330: Efteråt läser jag min journal och då har hen gjort en hinnsvepning, ingen information om det alls.

#314: När jag födde min dotter 2018 så höll jag på att förblöda, kördes akut till operation och sövdes mitt i en panikångestattack. Jag trodde aldrig jag skulle vakna igen. När jag några timmar senare vaknar på iva så vet jag inte vart jag är och har ingen att fråga. När det tillslut kommer en sköterska så frågar jag efter min sambo och mitt barn. Får ”hur ska jag veta vart dem är?” Till svar.

#271: Blev på MVC med min förstfödda ifrågasatt om varför jag inte gjort KUB test så jag visste om jag behövde göra abort om det var ”en mongolid” men ursäktade sig sedan med att vi kommer ju inte från en kultur där man gifter sig med sina kusiner så det ska nog inte vara någon fara.

#227: Igångsättning. 27 timmar med konstanta, horribla värkar. Krystvärkar i ca 6 timmar. Bryter till slut svanskotan. Jag både hör och känner hur den går sönder. Barnets huvud låg mitt på benbrottet och det gjorde så fruktansvärt vitglödgande ont att jag skrek rakt ut varpå en sköterska lutade sig över mig och skrek: ”MEN SKÄRP DIG NU!”

#242: Jag hade 10 minuter mellan mina värkar hela förlossningen med en öppningsfas som gick fram i helt normal hastighet, ändå tjatade barnmorskan om att ge mig värkstimulerande dropp. Till slut sa hon om du inte tar droppen snart kommer jag skicka in läkaren och ta bebisen med sugklocka.

De fem rapporteringarna ovan ingår i Birth Rights Swedens rapport Mörkertalet och samtliga  fem kommer från Västa götalandsregionen. Det finns totalt 395 ytterligare rapporteringar att ta del av, spridda över hela landet:

Rapporten är uppdelad i sex områden: Nord, Mitt, Öst, Sydöst, Sydväst och Syd. Bland dessa regioner ligger region Öst i topp med 93 rapporteringar, följt av Sydväst med 90 st, Mitt 88 st, Syd 52 st, Sydöst 40 st och Nord 37 st.

Birth Rights Sweden - Mörkertalet
Förteckning över vilka kliniker som ingår i vilken region, sorterad på klinik i bokstavsordning.
Birth Rights Sweden - Mörkertalet
Förteckning över vilka kliniker som ingår i vilken region, sorterad på flest rapporterade kliniker.

Region Öst, vilket i praktiken innebär Stockholms-området, ligger förvisso i topp när det kommer till flest rapporter. Dock ligger region Sydväst, vilket i praktiken innebär Västra götalandsregionen, med inte mindre än tre kliniker på 10-i-topp över antalet rapporterade kliniker.

Inga av dessa siffror är något att vara särskilt stolt över! Men, att gå till media och ställa sig frågande till ”varför kvinnor söker sig bort från sjukhus” … ? Om Dr. Nielsen tar upp huvudet ur sanden så kanske hon får svaret på frågan!

För att knyta ihop säcken runt Dr. Nielsens debattartikel och frågeställningar, så behöver jag komma med en motfråga: hur många av de kvinnor och barn som krävt akutsjukvård efter en förlossning har gjort det som en direkt följd av de interventioner som föregåtts?

Förlossningsvården - traumaskapande bebisfabriker

Den som kommer och påstår att förlossningsvården lyssnar på födande, är mån om det fysiologiska och ser till helheten vill jag påstå snackar skit! Förlossningsvården idag är en bebisfabrik med löpande band-princip, och de rutiner och riktlinjer som finns är främst till för att skydda verksamheten – inte patienten.

Syftet är att verksamheten ska vara så optimerad som möjligt, på så minimala resurser som möjligt. Exakt alla vinstdrivande organisationer och företag är byggd på exakt samma principer! Gör så mycket som möjligt med så få resurser som möjligt.

Resultatet blir traumatiserade födande (fysiskt och psykologiskt), genom exempelvis överanvändning av Oxytocin (syntetiskt hormon). Överstimulerar man en patient med Oxytocin föreligger risk för asfyxi (syrebrist) hos fostret. Interventioner såsom episiotomi (klipp) eller instrumentell födsel (främst sugklocka) är vanligt för att avsluta förlossningen. Därtill hör förlossningsskador med bristning grad 2 som minst.

Ytterligare därtill har vi en partner som möjligen stått bredvid, försökt vara ett stöd för den födande (sannolikt utan att få något stöd själv) och har möjligen också traumatiserats (psykologiskt).

Ännu ytterligare därtill skulle jag vilja påstå att vi har sekundär traumatisering av personalen som jobbar, för med handen på hjärtat och på klockren svenska: hur trasig i huvudet har man inte blivit om man uttrycker sig eller agerar som personalen i någon av de fem exemplen ovan, eller i någon av de övriga 395 exemplen i BRS’ rapport? 

Naturlig födsel till salu

Det är ju naturligtvis ett sätt att se det hela – om man är lite stel och inskränkt.

Jag svarade i ett tidigare blogginlägg på frågan om det är bra att det öppnar kliniker där en förlossning kostar 100 papp. Mitt svar då, och nu, är nej. Det är faktiskt skitdåligt att det behöver öppna privata kliniker som lyssnar på gravida och födande kvinnor och åtminstone försöker erbjuda det som önskas!

Anledningen till att det gör det, Dr. Nielsen, Dr. Wiberg-Itzel, m.fl, är antagligen att ni – och era kollegor – inte riktigt skött era jobb.

På tal om att vara trasig i huvudet cirkulerar det argument från läkare som är helt uppåt väggarna; man jämför en förlossning med en trafikolycka. Eller ett brutet ben. Sedan tar man ett andetag och säger att en graviditet och förlossning är det naturligaste i hela världen, att kvinnor har fött barn i tusentals år…

Hur fan ska ni ha det!? 

 1. Är du läkare eller barnmorska och jämför ett barn med en skada eller sjukdom är något fel hos dig!
 2. Om något är naturligt och vi medikaliserar sönder det så är det inte naturligt längre. 
 3. Vården kan inte ena stunden stå och vifta med en regnbågsflagga, skrika att alla är olika – för att sekunden efter sätta en schablon och schema på hur varje förlossning ska gå till. Det är löjeväckande korkat!

Dessutom blir det lite motstridigt av såväl Västra götalandsregionen som Göteborgs-Posten i sitt korståg att hänga såväl BB Gårda som hemförlossningar när vi har andra regioner som aktivt jobbar för att öka förekomsten av barnmorskeledda enheter (vilket BB Gårda är) och hemförlossningar.

Förlossningar i Norden och Europa

Personligen skulle jag vilja uppmana Sofia Boo och Filip Persson att kolla hur det ser ut och fungerar hos våra nordiska grannar. Eller varför inte i övriga Europa? 

Jag har fått historier från kvinnor från Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. De står frågande till varför Sverige är så långt bak i utvecklingen inom förlossningsvården. 

I Norge finns fødestue. I Danmark erbjuds fødegangen, fødeklinikken och hjemmefødsel. Men i progressiva Sverige gör vi allt för att hålla kvar vårdnivån med standard anno 1960.

Sammanfattning

Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda gör mig helt dumbstruck! I artikel efter artikel gör man sitt yttersta att motivera det redan i tystnad tagna beslutet att barnmorskeledda enheter och hemförlossningar är farliga. 

Läkare efter läkare som inte stryks medhårs spyr ur sig nonsens, blir stött när en politiker råkar yppa att obstetriskt våld förekommer och visar prov på frälsarkomplex.

Alla argument som framförs är baserade på personliga katastrofer. Födande och/eller barn som dött, eller drabbats av livslånga skador. Liv som antagligen kunnat räddas, och skador som hade kunnat förhindras, om regler hade följts. Men det lyfts bara i kontexten att de förekommer utanför sjukhus – aldrig på sjukhus.

Tänk om alla som förde denna katastrof-retorik också kunde ta sig tiden att lyssna. Lyssna på de födande och på anhöriga. Före, under och efter en förlossning. Bistå förlossningen – förlös inte. Medikalisera inte, vurma inte för något naturligt och behandla det malignt. 

Läs vad födande och anhöriga tycker. Birth Rights Sweden eller Tyst Jag föder. Det är ingen munter läsning – men det är verkligheten från insidan av sjukhus, som födande eller anhörig, idag 2024.

Tar du inte del av det – då tycker jag inte du heller har rätt att sitta och kräkas över BB Gårda eller hemförlossningar. Om du faktiskt tar del av det och fortfarande inte förstår varför folk väljer att åka till BB Gårda eller föda hemma … Då skulle jag vilja drista mig att påstå att du borde prata med någon.

4.4 11 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela vid
guest
2 Kommentarer
Äldsta
Senaste Mest omröstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer

Relaterade inlägg

Hosta vid bröstsmärta
Första Hjälpen & HLR
Hosta vid bröstsmärta

Det förekommer både kedjebrev och delningar i sociala medier om en typ av självhjälp och att man ska hosta vid bröstsmärta (= vid misstänkt hjärtinfarkt).

Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda
BB & Förlossning
Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda

Det är tragikomiskt att se Göteborgs-Postens slogan ”riktig journalistik gör skillnad” i webbläsarens flik när man går in på deras sida och se artikelserien Naturlig födsel

Dr. Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda
BB & Förlossning
Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda

Under den gångna veckan skriver Doktor Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda i ett nytt inlägg i sin blogg och även på Instagram. Doktor Eva Wiberg-Itzel,

2
0
Lämna gärna en kommentarx
()
x
Chrille Hedberg logotyp
Chrille Hedberg

Använd gärna detta formulär för att komma i kontakt med mig.

Hej! Vad kul att du är här!

Hemsidan har precis fått sig en rejäl ansiktslyftning! Allt gammalt innehåll sopades och den nya byggdes upp på nytt. Vissa länkar kan därför vara lite knas att funkera, och vissa bloggkategorier saknar innehåll.

Hoppas ändå att du trivs här! Tjoa gärna till om det är något!

Som många andra webbplatser kör jag cookies på denna. Du kan också, frivilligt, välja att använda ett konto från sociala medier för att logga in och kommentera. Du kan när som helst återkalla detta och/eller radera din profil.