Navigation

Vad är obstetriskt våld?

Det här inlägget är tänkt att förklara innebörden av termen ”obstetriskt våld”. I just detta inlägg är mitt mål att inte lägga in mina personliga åsikter eller värderingar, utan endast definiera vad obstetriskt våld innebär.

Definition av obstetriskt våld

Den definition jag personligen tycker bäst om kommer från den australiska myndigheten motsvarande Socialstyrelsen:

Obstetric violence includes any act that causes harm in the context of pregnancy care. It is a type of violence against females and a violation of human rights.

If you experience obstetric violence, you might feel shamed, ignored, disrespected, helpless or violated.

Any type of healthcare worker could be responsible for obstetric violence, whether they interact with you during pregnancy, childbirth or soon after your baby is born.

Översatt till svenska är budskapet enkelt, konkret och tydligt:

”Obstetriskt våld omfattar alla handlingar som orsakar skada i samband med graviditetsvård. Det är en typ av våld mot kvinnor och en kränkning av mänskliga rättigheter.

Om du upplever obstetriskt våld kan du känna dig skamsen, ignorerad, respektlöst behandlad, hjälplös eller kränkt.

Vilken typ av vårdpersonal som helst kan vara ansvarig för obstetriskt våld, oavsett om de interagerar med dig under graviditeten, förlossningen eller strax efter att ditt barn har fötts.”

Märta Cullhed-Engblom är barnmorska och författare, och utbildar även doulor. På sin egen hemsida, fodamedstod.se, skriver hon såhär:

Obstetriskt våld utövas när sjukvårdspersonal, medvetet eller omedvetet, berövar en kvinna rätten att fatta egna beslut om sin kropp och sitt kön genom:

 • Avsaknad av information om ingreppet, interventionen eller behandlingen
 • Bristfällig information om fördelarna, nackdelarna och alternativ till behandlingen
 • Tvingande press med hänvisning till rutiner, praxis och auktoritet
 • Risktänk som inte är evidensbaserat

Anna Annborn skriver 2019, i inledningen till sin mastersuppsats i sexologi vid Malmö Universitet, också om obstetriskt våld:

Obstetriskt våld är en osynlig form av våld mot kvinnor som föder barn. Utifrån ett feministiskt perspektiv handlar obstetriskt våld om en process där kvinnan varit fri och självständig att fatta egna beslut till att bli ett passivt objekt utan möjlighet att komma till uttryck.

Obstetric Violence enligt WHO

Söker man på Google efter ”WHO Obstetric Violence” dyker artikeln ”New evidence shows significant mistreatment of women during childbirth” upp.

I artikeln skriver man såhär:

WHO guidelines promote respectful maternity care for all women, which is care that maintains ‘dignity, privacy and confidentiality, ensures freedom from harm and mistreatment, and enables informed choice and continuous support during labour and childbirth’.

Översatt till svenska betyder det ungefär att WHO:s riktlinjer främjar respektfull mödravård för alla kvinnor, vilket är vård som upprätthåller ”värdighet, integritet och konfidentialitet, säkerställer frihet från skada och misshandel, och möjliggör informerade val och kontinuerligt stöd under värkarbete och förlossning”.

Redan i september 2014 publicerade WHO artikeln ”The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth”. Av denna framgår:

Many women experience disrespectful and abusive treatment during childbirth in facilities worldwide. Such treatment not only violates the rights of women to respectful care, but can also threaten their rights to life, health, bodily integrity, and freedom from discrimination.

Vilket översatt till svenska betyder ungefär ”Många kvinnor upplever respektlös och kränkande behandling under förlossningen på anläggningar över hela världen. Sådan behandling kränker inte bara kvinnors rätt till respektfull vård, utan kan också hota deras rätt till liv, hälsa, kroppslig integritet och frihet från diskriminering.”

Jag vill poängtera att jag försökt hitta termen ”obstetriskt våld” på WHO:s hemsida, utan att lyckas hitta den. Däremot finns flera artiklar om respektlös eller kränkande behandling i samband med värkarbete eller förlossning, behandlingar eller interventioner som sker utan information eller den födandes samtycke, även behandlingar eller interventioner med inslag av verbalt hot eller rent av fysiskt våld förekommer.

Dessa artiklar dyker upp som förslag när jag söker efter ”obstetric violence”.

Obstetric Violence enligt Human Rights Watch

Den 6 mars 2023 publicerade HRW – Human Rights Watch – artikeln ”Obstetric Violence Violates Human Rights”; Obstetriskt våld bryter mot mänskliga rättigheter.

The Inter-American Court of Human Rights has helped to progress the fight against gender-based violence by recognizing a form of violence many women experience, and yet has been invisible for many years. In January 2023, the court used the concept of “obstetric violence” for the first time in the case of Brítez Arce v. Argentina, defining it as “a form of gender-based violence, exercised by those in charge of health care for pregnant persons accessing services during pregnancy, childbirth and post-partum.”

Om vi börjar med den svenska översättningen:

”Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter har hjälpt till att utveckla kampen mot könsbaserat våld genom att erkänna en form av våld som många kvinnor upplever, och ändå har varit osynlig i många år. I januari 2023 använde domstolen begreppet ”obstetriskt våld” för första gången i fallet Brítez Arce mot Argentina, och definierade det som ”en form av könsbaserat våld, utövat av dem som ansvarar för hälso och sjukvård av gravida som bereds tillgång till tjänster under graviditet, förlossning och efter förlossningen.””

Vad är den Interamerikanska domstolen

Den Interamerikanska domstolen är en av tre regionala människorättsdomstolar, tillsammans med Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter. Det är en autonom juridisk institution vars mål är att tolka och tillämpa den amerikanska konventionen. Inter-American Court utövar en tvistemålsfunktion, där den löser tvistemål och övervakar domar; en rådgivande funktion; och en funktion där den kan beställa provisoriska åtgärder.

Interamerikanska domstolens hemsida.

Abuse during childbirth på Wikipedia

Wikipedia har en ganska omfattande artikel med rubriken abuse during childbirth, vilket översatt till svenska betyder ”övergrepp under förlossning”.

Den absolut första meningen i artikeln lyder:

Abuse during childbirth (obstetric violence or disrespectful care) is generally defined as interactions or conditions deemed humiliating or undignified by local consensus and interactions or conditions experienced as or intended to be humiliating or undignifying.

På svenska betyder detta ungefär ”Övergrepp under förlossningen (obstetriskt våld eller respektlös vård) definieras generellt som interaktioner eller tillstånd som anses förödmjukande eller ovärdiga av lokal konsensus och interaktioner eller tillstånd som upplevs som eller avsedda att vara förödmjukande eller ovärdiga.”

Det som gör artikeln extra intressant i mina ögon är dels att den innehåller en stor mängd referenser till olika publikationer, och dels att man är väldigt rättfram och likställer obstetriskt våld med ett övergrepp. 

Övriga artiklar jag läst uttrycker sig mer politiskt korrekt och formellt, exempelvis att det ”strider mot mänskliga rättigheter”, ”…är kränkande…”.

Sammanfattat om obstetriskt våld

Obstetriskt våld är således ett vedertaget begrepp internationellt. Det är av domstol konstaterat vara ett brott mot mänskliga rättigheter.

Utövare av obstetriskt våld är vårdpersonal som, medvetet eller omedvetet, orsakar skada hos en gravid, födande eller nybliven mamma. 

Obstetriskt våld kan te sig i olika former, och behöver inte nödvändigtvis innebära ett fysiskt våld. Några exempel på obstetriskt våld är:

 • Att bli fråntagen rätten till att ta beslut om din egen kropp
 • Att bli undersökt utan att bli informerad om syftet eller utan att ha lämnat samtycke
 • Att exponera en del av din kropp utan att du lämnat samtycke
 • Att inte lyssna på din oro
 • Att inte ge dig tillräcklig smärtlindring
 • Att fälla olämpliga kommentarer
 • Att belägga med skam eller skuld
 • Att inte upprätthålla sekretess
 • Diskriminering av en gravid, födande eller nyförlöst på grund av ålder, etnicitet, vikt eller religiös åskådning
 • Att separera dig från ditt barn
 • Vård eller behandling genom härskartekniker
0 0 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela vid
guest
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer

Relaterade inlägg

Hosta vid bröstsmärta
Första Hjälpen & HLR
Hosta vid bröstsmärta

Det förekommer både kedjebrev och delningar i sociala medier om en typ av självhjälp och att man ska hosta vid bröstsmärta (= vid misstänkt hjärtinfarkt).

Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda
BB & Förlossning
Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda

Det är tragikomiskt att se Göteborgs-Postens slogan ”riktig journalistik gör skillnad” i webbläsarens flik när man går in på deras sida och se artikelserien Naturlig födsel

Dr. Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda
BB & Förlossning
Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda

Under den gångna veckan skriver Doktor Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda i ett nytt inlägg i sin blogg och även på Instagram. Doktor Eva Wiberg-Itzel,

0
Lämna gärna en kommentarx
()
x
Chrille Hedberg logotyp
Chrille Hedberg

Använd gärna detta formulär för att komma i kontakt med mig.

Hej! Vad kul att du är här!

Hemsidan har precis fått sig en rejäl ansiktslyftning! Allt gammalt innehåll sopades och den nya byggdes upp på nytt. Vissa länkar kan därför vara lite knas att funkera, och vissa bloggkategorier saknar innehåll.

Hoppas ändå att du trivs här! Tjoa gärna till om det är något!

Som många andra webbplatser kör jag cookies på denna. Du kan också, frivilligt, välja att använda ett konto från sociala medier för att logga in och kommentera. Du kan när som helst återkalla detta och/eller radera din profil.