Navigation

Översätta tema eller tillägg till WordPress

Idag ska vi ta och kolla på hur man kan översätta tema eller tillägg till WordPress.

Kollar man Facebook-grupperna WordPress Sverige eller WooCommerce Sverige så dyker ofta frågan upp hur man översätter en viss textfras, rad, sträng – eller för den delen ett tema eller tillägg.

Svaren lyder ofta: ”Kör LocoTranslate” eller något annat tillägg för att översätta. Visst, det går – men varför tynga ner webbplatsen med YTTERLIGARE ett tillägg när du redan har språkfilerna och kan översätta? Du måste ju ändå göra översättningen – varför inte göra den ordentligt?

Är det så att du inte vill ta hjälp av Intertech för att översätta ditt projekt så har du tre alternativ nedan att sätta tänderna i: översätta med hjälp av tillägg, översätta via GlotPress eller översätta med Poedit.

Översätta tema eller tillägg till WordPress med hjälp av tillägg (LocoTranslate)

Översätta WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Vi börjar med en helt ny installation av WordPress. Jag har gjort en svensk installation. Därefter så lägger vi till ett tema:

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Nästan slumpmässigt väljer jag temat Airi. Jag säger ”nästan” för att jag kollade på beskrivningarna av temana. De som var på svenska valde jag bort.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Redan direkt ser vi att det är klassiska tråkigheter på gång! ”Welcome to Airi. To get started please make sure to visit our welcome page. Kom igång med Airi”. Fortsätt med att installera de rekommenderade tilläggen:

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Här kommer det lite tillägg som också är på engelska. I det här fallet är det en brygga mellan temat och tillägget One Click Importer.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Under temaanpassaren så ser vi också att det är lite svengelska i farten.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Klicka på Tillägg i menyn till höger och sedan på knappen Lägg till nytt högst upp.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Sök efter tillägget Loco Translate och väljer att installera och aktivera det.

Börja själva översättningen

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

När Loco Translate är installerat går vi till undermenyn Tillägg i Loco Translate. Här visas en lista över alla installerade tillägg. Alla tillägg utom Airi Demo Importer och Kirki Customizer Framework verkar ha svenska språkfiler.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Väljer Airi Demo Importer. Här klickar vi på knappen Nytt språk.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Nu kommer vi ombes att skapa en mall. Det är bara att klicka på Skapa en mall och klicka sig vidare.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Här behöver vi göra två val: 1 – vilket språk vill vi översätta till? Jo, svenska! 2 – vilken plats skall de nya språkfilerna lagras på? Här finns två och ett halvt alternativ att välja på:

  1. Detta alternativ finns enbart när Loco Translate är installerat. Under wp-content/languages/ skapas mappen loco där språkfiler lagras.
  2. WordPress har en egen sökväg för språkfiler – ironiskt nog är det under denna katalog som Loco Translate skapar sin mapp.
  3. Språkfiler kan också i många fall lagras under temats eller tilläggets mapp (se FTP nedan).

I det här fallet väljer vi alternativ 3. Observera meddelandet högst upp: ”Denna fil kan skrivas över eller tas bort när du uppdaterar WordPress”. Mja… Sanning med modifikation. Den kan skrivas över eller tas bort – men inte för att du uppdaterar WordPress. Filerna kan däremot uppdateras eller tas bort när du uppdaterar temat eller tillägget, och då beror det på att författaren av temat eller tillägget har uppdaterat (eller raderat) språkfilerna.

Vill du vara säker på DINA språkfiler förblir intakta bör du välja alternativ 2.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

I det här fallet har Airi Demo Importer fyra språksträngar att översätta. En rad = en sträng. En sträng kan vara ett ord men också ett helt stycke text. Dessa fyra rader ser ut att vara det som visas tillsammans med tilläggets namn i listan med tillägg.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Fyra rader översatta och färdiga! Vi kollar hur det ser ut och går till Tillägg i menyn till vänster igen.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Sådär ja! Då har vi översatt ett helt tillägg! 🙂

Översätta tema eller tillägg till WordPress med hjälp av GlotPress

GlotPress är verktyget som används internationellt för att översätta WordPress, WooCommerce samt alla tillägg och teman som finns i repon – d.v.s. de som finns tillgängliga för gratis nedladdning.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Du kan återfinna GlotPress på https://translate.wordpress.org. Här kan vem som helst registrera sig. Vill man pyssla med översättningar rekommenderas också att man registrerar sig på WordPress Sveriges Slack-kanal. För att översättningar skall bli så lika som möjligt finns också en gemensam ordlista som återfinns på https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/glossary/

Jag vill översätta till svenska, så därför letar jag reda på svenska som språk och klickar på det.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Här klickar jag på Themes och söker efter Airi och hittar mycket riktigt rätt tema. Jag ser att en översättning är påbörjad och nästan klar. Därefter klickar jag mig in på projektet.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Högst upp finns en mycket smidig (tycker jag!) menyrad. Istället för att visa alla 365 strängar som finns kan jag välja att enbart visa de 35 strängar som ännu inte är översatta. Detta sparar otroligt mycket tid där man slipper stega sig fram och söka efter nästa sträng att översätta!

Tips från coachen: LÄR DIG SNABBKOMMANDONA FRÅN TANGENTBORDET! Ctrl+Enter kopierar t.ex. innehållet från originalsträngen. Shift+Enter sparar din översättning.

Jag översätter några rader:

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Vit bakgrund: oöversatt.
Grön bakgrund: översatt och godkänd.
Gul bakgrund (visas inte här): översatt men inte granskad/godkänd.
Orange bakgrund: granskad översättning som innehåller någon felaktighet. I det här fallet är det jag som markerat ”Airi” som fuzzy för att visa färgen.

Jag har statusen PTE, Plugin Translation Editor, för WordPress Sverige. Det innebär kort och gott att jag har en redaktörsstatus. Mina översättningar godkänns automatiskt, men jag kan inte tilldela användarstatus till andra, nya översättare.

PTE-status tilldelas oftast för enstaka tillägg eller teman, och för att få den bör man absolut gå med i Slack-kanalen (länk ovanför) och höra sig för bland de aktiva där.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

När en översättning i GlotPress har nått 95 % eller mer så dröjer det en liten stund, sedan kommer den nya översättningen att skickas ut med automatik till alla som har temat eller tillägget installerat. Du kommer alltså i din administratörspanel i WordPress se att du har en översättning att uppdatera.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Direkt efter uppdateringen ser jag att saker har slagit igenom! Kommer du ihåg rutan som vi tittade på i början av artikeln? Här var texten  på engelska och knapptexten på svenska. Nu är allt på svenska. Perfekt!

Översätta tema eller tillägg till WordPress med hjälp av Poedit

Poedit är ett program som är gratis att ladda ner och använda. Det finns en pro-version till ett ganska överkomligt pris. Då kan man få hjälp med maskinöversättning som man sedan granskar och rättar. Har man större översättningar att ta tag i sparar detta en hel del tid!

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

När du laddat ner och installerat Poedit är det dags att ladda ner språkfilerna.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

I det här fallet använder jag FTP-klienten FileZilla. Du kan använda vilken FTP-klient som helst, eller gå till ditt webbhotells kontrollpanel. Där borde finnas någon typ av filhanterare så du kan klicka runt bland dina filer.

Gå in i katalogen wp-content:

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

 

Här ligger de kataloger jag tidigare pratade om:

Languages är systemkatalogen där språkfiler lagras.
Plugins är systemkatalogen där tilläggen lagras.
Themes är systemkatalogen där teman lagras.

Under plugins och themes ligger tillägg och teman i sina respektive kataloger. I sin tur under dessa ligger ofta en mapp som heter languageslang eller något liknande.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Går vi in i systemkatalogen för språkfiler (languages) delas den in ytterligare i plugins och themes, för att särskilja vilka språkfiler som är för vad.

Under themes hittar vi de svenska språkfilerna för Airi. Men, jag vill inte ha dem. Jag vill ha originalfilen och översätta alltihop själv!

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Jag backar lite och går in i systemkatalogen för teman (wp-content/themes/) och katalogen som tillhör Airi. Här finns mycket riktigt en mapp som heter languages.

Språkfilen i det här fallet heter .pot, och den laddar jag ner.

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Jag öppnar Poedit, går till Arkiv och väljer Nytt från POT/PO-fil… 

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Nu blir jag tillfrågad vilket språk jag vill översätta till. Det är enda frågan jag får. Sedan är det bara rocka på!

Samma tips gäller Poedit som GlotPress: LÄR DIG SNABBKOMMANDON!

Här är dock lite lurigt! I GlotPress använde man Ctrl+Enter för att kopiera strängen från originalspråk. I Poedit använder man Ctrl+Enter för att spara strängen man precis översatt.

Ja, det är bäddat för lite knas i skallen! Det går över rätt fort, och man kommer in i rytmen riktigt fort.

Jag har en pro-version av Poedit, så jag maskinöversätter hela alltet direkt:

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Färdigt! Nu har jag endast maskinöversatt och inte granskat. Det är bara för exemplets skull. I normala fall hade jag gått igenom hela filen innan jag sparar ner den.

När man sparar ner ett projekt i Poedit genereras två filer: sv_SE.mo och sv_SE.po. Bägge två behövs, men de ska absolut inte behålla de namnen!

Översätta Tema Eller Tillägg Till WordPress Tillägg Tema Loco Translate GlotPress Poedit

Brukligt är att språkfilerna har temat eller tilläggets förnamn, sedan adderas ett bindestreck och språkkoden. Viktigt är att skilja på VERSALER och gemener, samt bindestreck ( – ) och underscore ( _ ). Översättningen börjar fungera direkt du har laddat upp filerna på servern. Det spelar ingen roll om du har översatt en enda sträng eller hela filen.

Skulle ändringen inte slå igenom är det sannolikt så att filerna ligger på fel plats eller har fel filnamn.

När du laddar upp filerna kan du lägga dem i samma mapp som .pot-filen ligger i, eller så lägger du dem i mappen wp-content/languages/ … ja, sedan beroende på om det är ett tema eller tillägg du översatt.

0 0 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela vid
guest
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer

Relaterade inlägg

Hosta vid bröstsmärta
Första Hjälpen & HLR
Hosta vid bröstsmärta

Det förekommer både kedjebrev och delningar i sociala medier om en typ av självhjälp och att man ska hosta vid bröstsmärta (= vid misstänkt hjärtinfarkt).

Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda
BB & Förlossning
Göteborgs-Postens korståg mot BB Gårda

Det är tragikomiskt att se Göteborgs-Postens slogan ”riktig journalistik gör skillnad” i webbläsarens flik när man går in på deras sida och se artikelserien Naturlig födsel

Dr. Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda
BB & Förlossning
Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda

Under den gångna veckan skriver Doktor Eva Wiberg-Itzel om BB Gårda i ett nytt inlägg i sin blogg och även på Instagram. Doktor Eva Wiberg-Itzel,

0
Lämna gärna en kommentarx
()
x
Chrille Hedberg logotyp
Chrille Hedberg

Använd gärna detta formulär för att komma i kontakt med mig.

Hej! Vad kul att du är här!

Hemsidan har precis fått sig en rejäl ansiktslyftning! Allt gammalt innehåll sopades och den nya byggdes upp på nytt. Vissa länkar kan därför vara lite knas att funkera, och vissa bloggkategorier saknar innehåll.

Hoppas ändå att du trivs här! Tjoa gärna till om det är något!

Som många andra webbplatser kör jag cookies på denna. Du kan också, frivilligt, välja att använda ett konto från sociala medier för att logga in och kommentera. Du kan när som helst återkalla detta och/eller radera din profil.